Drijfveren leidend in ontwikkeling

De drijvende kracht achter mensen

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden hebben we een belangrijke sleutel in handen.
Om mensen te motiveren.
Om ze meer voldoening te geven in hun werk.
Om de sfeer te verbeteren.
Om de toegevoegde waarde voor de organisatie te vergroten.

Sleutel tot succes

Wens gebruikt de Profile Dynamics methode om inzicht te geven in de onderliggende waarden-systemen en drijfveren van mensen & teams. De drijfveren bepalen namelijk het grootste gedeelte van ons denken en gedrag. Met hulp van deze analyse heb je de mogelijkheid om jouw eigen drijfveren en die van anderen (beter) te leren kennen.

Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een hoger plan te brengen. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als op teamniveau. Wij gebruiken de drijfverenanalyse om het mens-gedeelte van het ontwikkelassessment vorm te geven.

Waarden-systemen binnen Profile Dynamics

De drijfveren analyse van Profile Dynamics is gebaseerd op de waarden-systemen van Graves. Elk waarden-systeem is bij elk persoon in meer of mindere mate aanwezig;

Profile Dynamics analyseert drijfveren op persoons- en teamniveau. Dit gebeurt zowel op expressie- en weerstandniveau.