Privacyverklaring

De privacyverklaring van wens.finance bv geldt voor de website https://wens.finance en andere internet initiatieven van wens.finance bv.

wens.finance bv, hierna genoemd ‘wens.finance’, is gevestigd te Den Haag, Binckhorstlaan 36-M520, postcode 2516BE en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

Wij zorgen ervoor dat de gegevens die jij via onze website wens.finance verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je deze site gebruikt of je solliciteert, vragen wij bepaalde persoonsgegevens van jou. De categorieën persoonsgegevens die wij vragen omvatten jouw naam en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) om op jouw verzoek contact op te nemen. Bij een sollicitatie worden deze gegevens aangevuld met jouw CV en persoonlijke pasfoto.

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is primair bedoeld voor de verwerking van jouw aanvraag door wens.finance. Jouw persoonsgegevens, waaronder jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt om een kandidatendossier op te stellen om voor jou de juiste baan te vinden.

Secundair, kunnen jouw persoonlijke gegevens ook gebruikt worden om jou op de hoogte te houden van de diensten van wens.finance. Dit kan gebeuren door het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten. Jij hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze berichten niet langer te ontvangen door contact op te nemen met wens.finance via het volgende e-mailadres: info@wens.finance of via bovenvermeld adres.

Het kandidatendossier, of onderdelen daarvan, kunnen naast wens.finance ook naar andere potentiële werkgevers verstuurd worden. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Het is mogelijk dat wens.finance fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over jou aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaren van het bedrijf. Als deze situatie zich voordoet ontvang jij hier een kennisgeving van.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, stellen wij jouw gegevens ook ter beschikking aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om jouw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze diensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde privacy verplichtingen als wens.finance.

Gegevens websitebezoekers

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden.

Wijzigingen

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze webpagina bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Bij belangrijke wijzigingen zal wens.finance op de startpagina van haar website gedurende één maand een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze webpagina.